Acasă » Articole scrise de admin

Arhiva Autorului: admin

decembrie 2023
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Meniu

Cadre didactice

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL ȘCOLII

Calendarul înscrierii în învățământul primar_2017-2018

Calendarul inscrierii in invatamantul primar_2017-2018

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2015_2016

 Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2015_2016

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 pentru anul școlar 2014-2015

 

 

DATALIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
17 februarie 2014 Afișarea  circumscripțiilor  școlare  și  a  planului  deșcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare  alocate,  la  fiecare  unitate  de învățământ,  inclusiv  pe   site-ul  acesteia,  dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică  clasei  pregătitoare  din  cadrul  unității, cum  ar  fi:  posibilitatea  organizării procesului  de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
17 februarie 2014 Afișarea   programului   de   evaluare   a   dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din   Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din    Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015
prevăzută în anexa nr.2 la ordin.
17 februarie 2014 Anunțarea,   prin   afișare   la   sediul   unității   deînvățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali– sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ,  a  listei  documentelor  care  să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
19 – 28 februarie 2014 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în carese desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate  activităților  claselor  pregătitoare  și  pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
17 – 28 februarie 2014 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor  pentru  informarea  și  consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul primar.
18    februarie    –    12martie 2014 Realizarea     evaluării     nivelului     de   dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
18    februarie    –    13martie 2014 Comunicarea    rezultatului    evaluării    dezvoltăriipsihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
13 martie 2014 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal   în   care   este   înscris rezultatul
dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
17 februarie 2014 Afișarea,  la  sediul  unității  de  învățământ  și  al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului   de   completare   a   cererilor   tip   de înscriere în învățământul primar.
24    februarie    –    14martie  2014 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea  copiilor,  zilnic,  în  intervalul  orar  8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
17 martie 2014 Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice  și  repartizarea  la  școala  de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
18 – 20 martie 2014 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care  solicită  înscrierea  la  o  altă  unitate  de învățământ   decât   școala   de   circumscripție,   pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către   consiliul   de   administrație   al   unității   de învățământ  a  listei  candidaților  admiși  în  această fază.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
21 martie 2014 Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
21 – 22 martie 2014 Afișarea  în  unitățile  de  învățământ  și  pe  site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase  libere  și  a  listei  copiilor  neînscriși  după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
24 martie 2014 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.Informarea   Ministerului   Educației   Naționale   de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire   la   procedura   specifică   de   repartizare   a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
25  martie  –  4  aprilie2014 Depunerea  cererii-tip  de  înscriere  la  secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către  părinții  copiilor  care  nu  au  fost  cuprinși  în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
7 – 10 aprilie 2014 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura  specifică  elaborată de  inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
11 aprilie 2014 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
14 – 18 aprilie 2014 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

24    februarie    –    14 martie  2014 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.
17 – 21 martie 2014 Soluționarea  de  către  unitățile  de  învățământ  și,după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
25  martie  –  4  aprilie Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de
2014 circumscripție,  la  unitatea  de  învățământ  la  care solicită înscrierea.
7 – 10 aprilie 2014 Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv  comisiile  județene/a  municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.
11 aprilie 2014 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelorfinale ale copiilor înscriși în clasa I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Școala la 140 de ani

Picture1Arc peste timp (1871- 2011)

 

Când au trecut 140 de ani ? Cum a zburat timpul atât de repede ? Parcă a fost ieri…. când urmăream cum se înalţa şcoala unde urma să fiu cadru didactic.  De 140 de ani clopoţelul cheamă într-un mereu început elevii deschizându-le porţile acestui lăcaş, spre cunoaştere şi ştiinţă, spre viaţă. O scânteie izvorâtă din sacrificiu şi dăruire a luminat mintea a peste o sută de generaţii de elevi. Recunoştinţa lor, acum gospodari, oameni de afaceri, doctori, profesori, studenţi, liceeni ne dau acel sentiment de împlinire şi de mândrie.

Foarte greu este de a evalua munca noastră din această perioadă . Cum să măsurăm şi să contabilizăm dăruirea, pasiunea, sufletul şi sănătatea, toate puse în slujba copiilor acestei şcoli? Putem spune că satisfacţiile le-am trăit treptat, pe parcursul vieţii prin aprecierile şi mulţumirile pe care le-am primit de la cei care au fost elevii şcolii noastre.

În intervalul celor 140 de ani de existenţă a acestei unităţi de învăţământ, am poposit şi eu şapte ani  ca elev şi patruzeci de ani ca dascăl. A fost un dulce chin să ofer elevilor mei puţină matematică şi un reazăm moral.  Prin tumultul amintirilor, clipa îmi apare acum densă. Oricum, tot clipă rămâne!

Calitatea unei şcoli o dau oamenii pe care i-a avut şi îi are. Mă bucur că am avut onoarea să fi fost directorul acestei şcoli timp de treizeci şi şase de ani. Urez din toată inima mult succes în continuare colectivului didactic actual, iar celor care i-au trecut pragul o adâncă reverenţă, asigurându-i de preţuirea noastră.

Prezentul trebuie sã fie recunoscător, generos, respectuos, înţelept, cald sufleteşte, cu rădăcini în trecut şi cu privire limpede spre mâine. Este lecţia pe care trebuie să o (re)învăţăm.

La mulţi ani, şcoală!

 

Director prof. Petre Hondrocea

 

BĂTRÂNI – ŞCOALA CU CLS. I-VIII  – 140 de ani de atestare documentară

                                             STOP-CADRU  ÎN  CURGEREA  TIMPULUI…

 

Oricare moment aniversar consfinţeşte o stare de fapt: spunem mai mult despre ce a fost şi încercăm doar să întrezărim ce va fi.

Actul învăţării înseamnă continuitate: preluăm de la cei dinaintea noastră şi transmitem ce ştim celor de după noi.

Cadrul didactic poate fi comparat cu o verigă ce antrenează infinite elemente din univers: vine din trecut, trăieşte în prezent şi se îndreaptă către viitor. El se topeşte treptat în gândurile şi în sufletele celor care îl urmăresc de-a lungul timpului. Prin această stare, aspiră către eternitate.

Lumina învăţăturii în localitatea Bătrâni era aprinsă pe la 1839, o găsim consemnată apoi la 1871, este marcată aniversar în 1973 şi 2011 şi curge pe cărarea timpului către zări încă necunoscute.

Recunoştinţă şi respect faţă de actorii acestor evenimente şi ai acestui proces complex neîntrerupt, deopotrivă adulţi şi copii, şi încredere în cei care se ţin de mână cu timpul !!

 

GH. DOBRESCU

Prof. Gr.I. , Prof. emerit,

Gradaţie de merit,

Diplomă de excelenţă a M.E.C.T.(2007),

Profesor-DIRECTOR,

Şcl. cu cls.I-VIII BĂTRÂNI, jud. PRAHOVA (1967)1968-1975)

 

                                       ÎNTR- O  VIAŢĂ  DE  DASCĂL,

                 NE  REGĂSIM  ÎN  FIECARE  DINTRE  ELEVII  NOŞTRI . . .

 

Noi, cei de la catedră, suntem un univers inepuizabil: există în noi o rază de lumină şi de suflet pentru toţi copiii peste care cernem învăţătură.

Ne privim, ne cercetăm încrezători, fără să ştim meandrele pe care copiii ne poartă, străduindu-se să ne fure pentru păstrare o fărâmă de suflet. Îi regăsim mai târziu, adulţi frumoşi ai copilăriei, şi de-abia atunci înţelegem ce mult ne-am iubit.

Adulţii nu pot descifra cărările sufletului puiului de om. Prea obosiţi, prea ocupaţi, amână mereu clipa în care copilul să îşi desfacă petalele sufletului. Perdant este profesorul. Dar pierderea o resimte numai la sfârşitul activităţii, când tuburile de oxigen nu mai sunt alimentate de izvoarele copilăriei.

Să nu avem niciodată reţineri în a le face concesii şi a-i înţelege. Bucuria creşterii lor o trăim     mai târziu, când ei ne găsesc cu salutul lor plin de recunoştinţă:   „Sărut  mâna, D-na  Profesoară ! ,  Bună   ziua, D-le profesor !”

Prin acest gest, ei sunt aceia care marchează împlinirea a două destine: profesorul şi copilul de odinioară, adulţii egali de acum !

 

 

ELENA  CONDOIANIS-DOBRESCU

Prof. Gr. I, Prof. emerit,

Gradaţie de merit,

Diplomă de excelenţă a M.E.C.T.(2008)

Profesor, Director adjunct cu munca educativă,

Şcl. cu cls. I-VIII BĂTRÂNI, jud. PRAHOVA -1967/1976

 

 

MUNTELE  CUNOAŞTERII –CLĂDIT  CU  DRAGOSTE  ŞI   PASIUNE

DE  CĂTRE  ÎNVĂŢĂTOR  ŞI   DISCIPOLII  SĂI . . .

 

 

Nu există moment mai înălţător din viaţa şcolii decât clipa în care învăţătorul se apleacă peste respirarea tremurătoare a copilului şi începe să-i transmită prin cele mai simple forme, sonore şi scrise, taine ale unui întreg univers pe care îl vor clădi împreună timp de patru ani.

Din respirarea emoţionantă a celui care dă şi a celui care primeşte, se va naşte şi se va clădi treptat un  „munte al cunoaşterii”, pe care discipolii şi mentorul îl urcă împreună, fără să conştientizeze permanent acest mers în echipă. Poate că, de aceea, sintagma „cât un munte” a devenit termenul unei comparaţii cu sensul „fără sfârşit”.

Vârful muntelui nu înseamnă sfârşitul nici pentru unul, nici pentru celălalt. Pentru copilul instruit şi educat patru ani, este momentul continuării drumului cu o stare de spirit mult îmbunătăţită. Pentru învăţător, „repetabila povară” este completată cu bogăţia spirituală a celor plecaţi, după ce au fost înfloriţi cu dragoste şi pasiune şaisprezece anotimpuri.

Fără să fie cruţat de grijile cotidiene, în momentele de relaxare, truditorul din faţa celor mulţi priveşte satisfăcut cerul plin de stele, recunoscând în fiecare lumină o lacrimă din sufletul său ce a răsărit şi a înflorit în inima fiecărui copil.

 

 

Înv. SONIA MANOLACHE

 

ŞCOALA MEA

La ceas aniversar, iubită şcoală,

Aş vrea să-ţi mulţumesc,

Că în acorduri de vioară,

Am învăţat să scriu şi să citesc.

 

În banca-doua de la geam

Şi la etaj , în prima clasă,

Cu paşii mici şi mult curaj

Fără să ştiu păşeam în viaţă.

 

Şi mi-ai dat şansa să trăiesc,

Frumoasa mea copilărie

Şi să ajung să mă mândresc,

Că eu ţi-am fost copilă ţie.

 

 

Tu dascăli minunaţi mi-ai dat,

Care ambiţie-au sădit ,

Cu grijă Dumnealor m-au modelat,

M-au învăţat să mă ridic.

 

Şi buni colegi eu am avut ,

Cu ei să râd am învăţat.

Miracolul din cărţi l-am cunoscut

Şi multe amintiri noi ţi-am lăsat.

 

Şi spun acum că aş mai vrea,

Să fiu din nou al tău copil ,

În banca-doua de la geam,

Cu-al meu ghiozdan şi cu Florin!

 

Dedic aceste versuri d-lui  Inv.Manolache , d-lui Director Hondrocea , d-nelor  prof. Rotareanu , prof. Roşca , d-nelor diriginte prof .Voinea , prof. Bârliga , d-lui prof. Cioc şi întregului colectiv didactic care s-a ocupat de evoluţia mea ca elev în perioada 1980 – 1988.

 

 

SIMONA FLORESCU GHIORGHE – Medic Primar Recuperare Medicală-Bucureşti

GÂNDURI  DE DASCĂL

 

28 mai 2011.  Zi de sărbătoare a Şcolii din comuna Bătrâni dar şi o  manifestare a sufletului, a bucuriei şi a luminii din el.

Curajul, priceperea şi pasiunea – iată cheia succesului dascălilor din comuna Bătrâni, succesul fiind rezultatul unei munci perseverente în care părinţii spirituali, în deplină unitate cu cei biologici au pus suflet şi dăruire pentru realizarea integrală a scopului propus.

Toată stima şi tot respectul pentru rezultatul muncii lor, pentru fiii comunei, crescuţi aici, pe băncile şcolii, azi medici, ingineri, agricultori, zootehnişti,constructori, cadre didactice, care se întorc cu mândrie în comună, dornici să participe la prosperitatea plaiului natal.

Ziua de 28 mai 2011 va rămâne o minunată amintire pentru o şcoală cu copii admirabili, cu un colectiv didactic de elită, cu o istorie care ne face cinste tuturor slujitorilor catedrei.

N-o să uit clipele de elevaţie spirituală, dialogul cu zecile de elevi şi cetăţeni, întreaga ambianţă cu care m-au întâmpinat acum 50 de ani, la începutul carierei mele didactice aici, în satul Bătrâni.

Cuvintele sunt de prisos, aşa că nu mai rămân decât flori de recunoştinţă pentru cei din jur şi lacrimi de bucurie pentru speranţa împlinirilor viitoare, alături de un călduros MULŢUMESC spus cu glas tremurat, dar din toată inima, pentru cei care au contribuit la desfăşurarea acestor clipe de neuitat, pe meleagurile unde s-a născut „PERINIŢA”.

Vă dăruiesc, dragi prieteni, un gând frumos şi vă mulţumesc că mi-aţi îngăduit să stau în preajmă, împreună cu această echipă minunată de cadre didactice a şcolii din comuna Bătrâni, iar dumneavoastră,  domnilor educatori să ne trăiţi mulţi ani, cu sănătate, spre binele generaţiilor viitoare, care aşteaptă nerăbdătoare hrana spirituală!

Prof. pens. MARIA CONSTANŢA SAVU (VULPESCU)

 

Gânduri la ceas de sărbătoare

 

Se împlinesc 140 de ani de la atestarea şcolii noastre.

Cu siguranţă sunt mai mulţi ani de când a luat fiinţă dar documentaţia a dispărut odată cu  dascălii de atunci.

Au fost vremuri când copiii mergau la şcoală desculţi, cu o trăistuţă de gât, în care purtau o tăbliţă şi un condei. Aveau program multe ore pe zi şi  erau pedepsiţi aspru pentru neascultare. Unii copii nu mergeau la şcoală. Alţii veneau numai ca să înveţe să poată număra şi să se poată iscăli. Cei cu dragoste de carte însă plângeau în faţa părinţilor să fie lăsaţi la şcoală. Cu toată sărăcia şi neajunsurile de atunci au ajuns oameni de nădejde ai satului şi ai ţării.

Anii au trecut şi prin dăruirea oamenilor şcoala a progresat. Avem acum o şcoală frumoasă, cu săli  de clasă luminoase, cu mijloace de învăţământ moderne şi cadre didactice bine pregătite. Dragostea şi interesul cu care se ocupă de copii noştri parcă sunt desprinse di versetul biblic Pr.22,6 care spune: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie să o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.”

Am aşteptat cu drag această sărbătoare. Când spun cuvântul şcoală, sufletul mi se înviorează pentru că acolo au învăţat părinţii mei, am învăţat eu, copiii mei şi acum dragii mei nepoţi. Îi privesc cu ochii umezi de dragoste şi fericire, ca de altfel pe toţi copii satului.

Cu această ocazie, la ceas solemn de aniversare, în numele părinţilor din această localitate, mulţumesc tuturor cadrelor didactice prezente sau care s-au perindat prin această şcoală.  Apreciem faptul că o parte din sufletul dumnealor este dăruită copiilor noştri devenind prin aceasta şi dânsele mai bogate sufleteşte şi demne de laudă.

Indiferent de vârsta dumnealor eu le doresc „ La mulţi anii şi multă sănătate!”, să poată împărtăşi tuturor din înţelepciunea lui Solomon.

Iar pentru acest loc minunat, unde copiii învaţă să îi ia zborul în viaţă, loc de care mă simt şi acum legată sufleteşte, zic:

Şcoală, cu tot ce cuprinzi tu, LA MULŢI ANI!

Lenuţa State,  bunică

 

La ceas aniversar

 

 

Într-un spaţiu legendar, existenţa şcolii vine să completeze actul de cultură şi de educaţie de pe aceste meleaguri şi să contribuie la reconstruirea noii societăţi democratice româneşti. S-a pornit de la premisa că educaţia a fost şi va rămâne subsistemul de avangardă, că şcoala trebuie să formeze conştiinţe, nu numai să transmită informaţii, că trebuie să asigure un destin viabil noii generaţii, care să ofere oportunitate învăţământului local.

Sunt cerinţe bazate pe noua reformă, pe noi elemente de curriculum şcolar, pe considerentul că a educa înseamnă flexibilitate, toleranţă, lucru în echipă şi nu în ultimul rând formarea de deprinderi, abilităţi şi capacităţi sociale.

A fost o etapă de căutări, convingeri, argumentări, finalizând prin confirmări la concursuri şi olimpiade şcolare, competiţii artistice, sportive, expoziţii şi recunoaşterea valorii şi individualităţii şcolii pe plan local, judeţean şi naţional.

Sunt ani de muncă spirituală şi nu numai, ani consolidaţi cu abnegaţie, dăruire, dragoste profesionalism de către profesori, institutori, învăţători şi educatori responsabili de prestigiul şi autoritatea şcolii. Este o lume plină de întâmplări, un univers plin de emoţii. Nimic din ce ne înconjoară nu rămâne lipsit de semnificaţie. Fiecare moment petrecut în această şcoală răsună ca un acord şi simţi în minunata tresărire a inimii chemarea care înfăptuieşte bucurii demne de un dascăl venit în acestă şcoala de trei ani, de cadre didactice minunate întâlnite aici, oameni în puterea cuvântului.

Să ne aducem aminte cu respect şi recunoştinţă de educatorii, învăţătorii, institutorii, diriginţii, profesorii care ne-au călăuzit paşii, ne-au modelat sufletele şi ne-au pus în mâini stiloul şi cartea din care am sorbit lumina ştiinţei şi culturii în această şcoală!

Viitorul aparţine celor ce cred în propriile vise. Este bine ca acum, la ceas aniversar, să ne hrănim sufletele cu vorbe calde, gânduri bune şi speranţe în mai bine.

Din suflet urez “LA MULŢI ANI!” acestei şcoli, acestor dascăli care muncesc cu mintea, dar şi cu sufletul. Să nu îmbătrânească niciodată, vlăstarele tinere ca mugurii să înflorească, căci această înflorire nu-i decât răsplata cea mai înaltă a unui dascăl.

.

Prof.Dinescu Raluca-Elena

Anii de şcoală

Cei mai frumoşi ani din viaţa unui om sunt anii de şcoala. Fiecare, mai devreme sau mai târziu, gustă din  frumuseţea lor, pentru că rămân gravaţi în inimile noastre.

În anii de şcoală se iau cele mai importante decizii şi te formezi ca personalitate pentru a-ţi crea o cale a vieţii. Chiar de mic copil, începând a vorbi, a face primele lucruri, devii o personalitate a timpului tău. Însă, şcoala este un impunător astru care ne dezvăluie tainele, ni le destăinuie şi ni le dezvoltă, închizându-le în adâncul sufletului nostru cu măreţie, pentru a ne fi drag ceea ce facem, ceea ce creăm. În anii de şcoala te simţi cel mai fericit şi vesel copil din lume alături de colegi şi prieteni, căpătând o adevărată experienţă a vieţii. În băncile şcolii găseşti un simplu refugiu al sferei tale, deoarece nu eşti în singurătate, eşti cu colegii şi domnii profesorii care te vor susţine mereu, în fiecare clipă. De asemenea, în anii de şcoală apar primele visuri, primele dorinţe despre viitorul tău. Alături de glume şi de prietenii tăi te simţi mai curajos, stăpân pe propriile forţe şi mai încrezător. În acest minunat timp, reuşeşti să devii matur în gândire, să înţelegi ceea ce doreşti să devii.

Niciodată nu am să-i uit  pe colegii alături de care petrec clipe minunate în fiecare zi şi pe domnii profesori care mă formează, mă ajută să-mi conturez un adevărat drum în viaţă şi datorită cărora merg cu nerăbdare la şcoală, pentru a descifra tainele învăţăturii şi ale vieţii.

Aşadar, aceşti inegalabili ani, cu siguranţă vor rămâne imprimaţi în sufletul meu ca fiind anii plini de visuri şi speranţe.

Marcu Violeta,clasa a V-a

 

 

 

Informatii pentru parinti

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2013-2014
Principalele elemente cuprinse în în anul școlar 2013 – 2014
Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

16.03.2013

CINE SE POATE ÎNSCRI E Î N CLASA PREGĂTITOARE?

· Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.

· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
· Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
· Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
· Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevuluiși în conformitate cu cadrul legal.
· Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.
LA CE UNITATE DE Î NVĂȚĂMÂNT POT SĂ  ÎNSCRIU COPILUL?
· Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
· părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentrueventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele făcut opțiunea.
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
· La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
· Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
· Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar.
Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
· În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERI I ?
· Cerere-tip de înscriere 
· Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal 
· Certificatul de naștere al copilului
· Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
· Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR? 
· Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinșiîntr-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 02– 22 aprilie
– de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
– sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
B. A doua etapă: 08 – 17 mai
· Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vorcompleta o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
· Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNI TĂȚI LE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPI I PE L OC?

I. Criterii generale:
· Are un anumit tip de handicap
· Este orfan de unul sau de ambii părinți
· Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
· Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită
II. Criterii specifice:
· Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între
copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
· Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii,respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială,financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?
· Din patru surse:
1) Internet – Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2013, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014.
4) Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentrujudeț (ex. Arad – 257).
UNDE SE ORGANI ZEAZĂ CLASA PREGĂTI TOARE?
· Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.
· Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.
· Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unordecizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.
CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN
ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
· Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.
· În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formarepentru clasa pregătitoare.
· Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
· Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
· Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
· Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începeînvățământul primar.
CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
· Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
· Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).
CUM PROCEDEZ Î N CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR

  • · Înscrierea se face în prima etapă (02 – 22 aprilie).
    · Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscriereaîn clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar launitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite.
    · Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (08 – 17 mai).

 

Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar 2013-2014

Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar 2013-2014 o regasiti pe site-ul www.edu.ro

Circumscriptia scolara

bloggif_517f892365bb0

 

Sala de clasă special amenajată aflată în localul Grădiniței  pentru clasa pregătitoare

 

 

 

 

Scoala Gimnaziala Comuna Batrani, Prahova scolarizeaza copii din satul Batrani si satul Poiana Mare, comuna Batrani, Judetul Prahova

Oferta educațională

HPIM2368Scoala Gimnaziala este situata in Comuna Batrani, Judetul Prahova. Elevii si cadrele didactice din scoala isi desfasoara activitatea în doua cladiri cu  avand 8 sali de clasa.

Institutia noastra asigura scolarizarea tuturor copiilor din circumscriptia arondata si nu numai, pregatirea suplimentara a elevilor de clasa a VIII-a, in vederea sustinerii testelor nationale, cultivarea si dezvoltarea predispozitiilor native ale elevilor, pentru obtinerea unor rezultate deosebite, cresterea increderii si implicarii parintilor in activitatea desfasurata, prin comunicarea permanenta scoala – familie, atat privind capacitatile copiilor, cat si rezultatele obtinute, stimularea dorintei de autodepasire.

Oferta educationala a scolii este generoasa si atent conceputa in asa fel incat procesul instructiv-educativ sa fie centrat pe elev si sa respecte particularitatile de varsta, interesele si aptitudinile elevilor.

Cadrele didactice ale scolii beneficiaza de o buna pregatire profesionala, de o bogata experienta, dar si de pasiune si daruire, ceea ce le permite organizarea si desfasurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat in rezultatele de exceptie obtinute de elevii nostri la testarile nationale si olimpiadele scolare.

Elevii si cadrele didactice beneficiaza de o biblioteca cu peste 8000 de volume, de un cabinet de informatică. Finantarea scolii se face de la bugetul de stat (plata salariilor, reparatiilor curente, utilitatilor, dotarea cu manuale si alte materiale didactice auxiliare) si din surse extrabugetare provenite din sponsorizari, donatii.

Personalul scolii este format din 26 cadre didactice, 1 persoane angajate ca personal didactic-auxiliar si 5 persoane angajate ca personal nedidactic.

Asiguram:

Accesul la educatie pentru toti elevii, in egala masura
Pregatirea suplimentara pentru examenele finale, astfel incat absolventii ciclului gimnazial sa se poata inscrie cu succes la cursurile liceale si profesionale
Oferta de discipline optionale, cat mai variata si mai atractiva pentru toti elevii
Studiul limbilor de circulatie (lb. engleza, lb. franceza), incepand cu clasa III
Invatare utilizare PC si navigare Internet