Acasă » Inscriere Clasa I si Pregatitoare » CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015

martie 2024
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Meniu

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 pentru anul școlar 2014-2015

 

 

DATALIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
17 februarie 2014 Afișarea  circumscripțiilor  școlare  și  a  planului  deșcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare  alocate,  la  fiecare  unitate  de învățământ,  inclusiv  pe   site-ul  acesteia,  dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică  clasei  pregătitoare  din  cadrul  unității, cum  ar  fi:  posibilitatea  organizării procesului  de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
17 februarie 2014 Afișarea   programului   de   evaluare   a   dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din   Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din    Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015
prevăzută în anexa nr.2 la ordin.
17 februarie 2014 Anunțarea,   prin   afișare   la   sediul   unității   deînvățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali– sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ,  a  listei  documentelor  care  să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
19 – 28 februarie 2014 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în carese desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate  activităților  claselor  pregătitoare  și  pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
17 – 28 februarie 2014 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor  pentru  informarea  și  consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul primar.
18    februarie    –    12martie 2014 Realizarea     evaluării     nivelului     de   dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
18    februarie    –    13martie 2014 Comunicarea    rezultatului    evaluării    dezvoltăriipsihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
13 martie 2014 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal   în   care   este   înscris rezultatul
dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
17 februarie 2014 Afișarea,  la  sediul  unității  de  învățământ  și  al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului   de   completare   a   cererilor   tip   de înscriere în învățământul primar.
24    februarie    –    14martie  2014 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea  copiilor,  zilnic,  în  intervalul  orar  8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
17 martie 2014 Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice  și  repartizarea  la  școala  de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
18 – 20 martie 2014 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care  solicită  înscrierea  la  o  altă  unitate  de învățământ   decât   școala   de   circumscripție,   pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către   consiliul   de   administrație   al   unității   de învățământ  a  listei  candidaților  admiși  în  această fază.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
21 martie 2014 Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
21 – 22 martie 2014 Afișarea  în  unitățile  de  învățământ  și  pe  site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase  libere  și  a  listei  copiilor  neînscriși  după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
24 martie 2014 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.Informarea   Ministerului   Educației   Naționale   de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire   la   procedura   specifică   de   repartizare   a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
25  martie  –  4  aprilie2014 Depunerea  cererii-tip  de  înscriere  la  secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către  părinții  copiilor  care  nu  au  fost  cuprinși  în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
7 – 10 aprilie 2014 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura  specifică  elaborată de  inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
11 aprilie 2014 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
14 – 18 aprilie 2014 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

24    februarie    –    14 martie  2014 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.
17 – 21 martie 2014 Soluționarea  de  către  unitățile  de  învățământ  și,după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
25  martie  –  4  aprilie Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de
2014 circumscripție,  la  unitatea  de  învățământ  la  care solicită înscrierea.
7 – 10 aprilie 2014 Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv  comisiile  județene/a  municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.
11 aprilie 2014 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelorfinale ale copiilor înscriși în clasa I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6