Acasă » Inscriere Clasa I si Pregatitoare

Categoria Inscriere Clasa I si Pregatitoare

decembrie 2023
L Ma Mi J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Meniu

Calendarul înscrierii în învățământul primar_2017-2018

Calendarul inscrierii in invatamantul primar_2017-2018

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2015_2016

 Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2015_2016

Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2014-2015

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 pentru anul școlar 2014-2015

 

 

DATALIMITĂ/PERIOADA EVENIMENTUL
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
17 februarie 2014 Afișarea  circumscripțiilor  școlare  și  a  planului  deșcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare  alocate,  la  fiecare  unitate  de învățământ,  inclusiv  pe   site-ul  acesteia,  dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică  clasei  pregătitoare  din  cadrul  unității, cum  ar  fi:  posibilitatea  organizării procesului  de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.
17 februarie 2014 Afișarea   programului   de   evaluare   a   dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din   Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.Afișarea unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din    Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015
prevăzută în anexa nr.2 la ordin.
17 februarie 2014 Anunțarea,   prin   afișare   la   sediul   unității   deînvățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali– sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ,  a  listei  documentelor  care  să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.
19 – 28 februarie 2014 Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în carese desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate  activităților  claselor  pregătitoare  și  pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
17 – 28 februarie 2014 Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor  pentru  informarea  și  consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2014 – 2015, în învățământul primar.
18    februarie    –    12martie 2014 Realizarea     evaluării     nivelului     de   dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
18    februarie    –    13martie 2014 Comunicarea    rezultatului    evaluării    dezvoltăriipsihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.
13 martie 2014 Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal   în   care   este   înscris rezultatul
dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, comisiei județene/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București).
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare
17 februarie 2014 Afișarea,  la  sediul  unității  de  învățământ  și  al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului   de   completare   a   cererilor   tip   de înscriere în învățământul primar.
24    februarie    –    14martie  2014 Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea  copiilor,  zilnic,  în  intervalul  orar  8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta).Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.
Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare
17 martie 2014 Procesarea,  de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice  și  repartizarea  la  școala  de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.
18 – 20 martie 2014 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care  solicită  înscrierea  la  o  altă  unitate  de învățământ   decât   școala   de   circumscripție,   pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către   consiliul   de   administrație   al   unității   de învățământ  a  listei  candidaților  admiși  în  această fază.
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
21 martie 2014 Procesarea  de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
21 – 22 martie 2014 Afișarea  în  unitățile  de  învățământ  și  pe  site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase  libere  și  a  listei  copiilor  neînscriși  după prima etapă.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare
24 martie 2014 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.Informarea   Ministerului   Educației   Naționale   de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire   la   procedura   specifică   de   repartizare   a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.
25  martie  –  4  aprilie2014 Depunerea  cererii-tip  de  înscriere  la  secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către  părinții  copiilor  care  nu  au  fost  cuprinși  în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
7 – 10 aprilie 2014 Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura  specifică  elaborată de  inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale  și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
11 aprilie 2014 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
14 – 18 aprilie 2014 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a  cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

24    februarie    –    14 martie  2014 Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.
17 – 21 martie 2014 Soluționarea  de  către  unitățile  de  învățământ  și,după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
25  martie  –  4  aprilie Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de
2014 circumscripție,  la  unitatea  de  învățământ  la  care solicită înscrierea.
7 – 10 aprilie 2014 Soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv  comisiile  județene/a  municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/a municipiului București.
11 aprilie 2014 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelorfinale ale copiilor înscriși în clasa I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Informatii pentru parinti

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2013-2014
Principalele elemente cuprinse în în anul școlar 2013 – 2014
Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

16.03.2013

CINE SE POATE ÎNSCRI E Î N CLASA PREGĂTITOARE?

· Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.

· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
· Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
· Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
· Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevuluiși în conformitate cu cadrul legal.
· Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.
LA CE UNITATE DE Î NVĂȚĂMÂNT POT SĂ  ÎNSCRIU COPILUL?
· Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
· părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentrueventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele făcut opțiunea.
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
· La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
· Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
· Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar.
Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
· În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERI I ?
· Cerere-tip de înscriere 
· Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal 
· Certificatul de naștere al copilului
· Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
· Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR? 
· Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinșiîntr-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 02– 22 aprilie
– de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
– sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
B. A doua etapă: 08 – 17 mai
· Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vorcompleta o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
· Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNI TĂȚI LE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPI I PE L OC?

I. Criterii generale:
· Are un anumit tip de handicap
· Este orfan de unul sau de ambii părinți
· Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
· Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită
II. Criterii specifice:
· Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între
copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
· Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii,respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială,financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?
· Din patru surse:
1) Internet – Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2013, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014.
4) Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentrujudeț (ex. Arad – 257).
UNDE SE ORGANI ZEAZĂ CLASA PREGĂTI TOARE?
· Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.
· Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.
· Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unordecizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.
CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN
ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
· Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.
· În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formarepentru clasa pregătitoare.
· Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
· Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
· Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
· Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începeînvățământul primar.
CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
· Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
· Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).
CUM PROCEDEZ Î N CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR

  • · Înscrierea se face în prima etapă (02 – 22 aprilie).
    · Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscriereaîn clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar launitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite.
    · Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (08 – 17 mai).

 

Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar 2013-2014

Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar 2013-2014 o regasiti pe site-ul www.edu.ro

Circumscriptia scolara

bloggif_517f892365bb0

 

Sala de clasă special amenajată aflată în localul Grădiniței  pentru clasa pregătitoare

 

 

 

 

Scoala Gimnaziala Comuna Batrani, Prahova scolarizeaza copii din satul Batrani si satul Poiana Mare, comuna Batrani, Judetul Prahova

Oferta educațională

HPIM2368Scoala Gimnaziala este situata in Comuna Batrani, Judetul Prahova. Elevii si cadrele didactice din scoala isi desfasoara activitatea în doua cladiri cu  avand 8 sali de clasa.

Institutia noastra asigura scolarizarea tuturor copiilor din circumscriptia arondata si nu numai, pregatirea suplimentara a elevilor de clasa a VIII-a, in vederea sustinerii testelor nationale, cultivarea si dezvoltarea predispozitiilor native ale elevilor, pentru obtinerea unor rezultate deosebite, cresterea increderii si implicarii parintilor in activitatea desfasurata, prin comunicarea permanenta scoala – familie, atat privind capacitatile copiilor, cat si rezultatele obtinute, stimularea dorintei de autodepasire.

Oferta educationala a scolii este generoasa si atent conceputa in asa fel incat procesul instructiv-educativ sa fie centrat pe elev si sa respecte particularitatile de varsta, interesele si aptitudinile elevilor.

Cadrele didactice ale scolii beneficiaza de o buna pregatire profesionala, de o bogata experienta, dar si de pasiune si daruire, ceea ce le permite organizarea si desfasurarea unui proces instructiv – educativ de calitate, reflectat in rezultatele de exceptie obtinute de elevii nostri la testarile nationale si olimpiadele scolare.

Elevii si cadrele didactice beneficiaza de o biblioteca cu peste 8000 de volume, de un cabinet de informatică. Finantarea scolii se face de la bugetul de stat (plata salariilor, reparatiilor curente, utilitatilor, dotarea cu manuale si alte materiale didactice auxiliare) si din surse extrabugetare provenite din sponsorizari, donatii.

Personalul scolii este format din 26 cadre didactice, 1 persoane angajate ca personal didactic-auxiliar si 5 persoane angajate ca personal nedidactic.

Asiguram:

Accesul la educatie pentru toti elevii, in egala masura
Pregatirea suplimentara pentru examenele finale, astfel incat absolventii ciclului gimnazial sa se poata inscrie cu succes la cursurile liceale si profesionale
Oferta de discipline optionale, cat mai variata si mai atractiva pentru toti elevii
Studiul limbilor de circulatie (lb. engleza, lb. franceza), incepand cu clasa III
Invatare utilizare PC si navigare Internet