Acasă » Inscriere Clasa I si Pregatitoare » Informatii pentru parinti

februarie 2024
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Meniu

Informatii pentru parinti

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2013-2014
Principalele elemente cuprinse în în anul școlar 2013 – 2014
Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

16.03.2013

CINE SE POATE ÎNSCRI E Î N CLASA PREGĂTITOARE?

· Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.

· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
· Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
· Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
· La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
· Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevuluiși în conformitate cu cadrul legal.
· Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.
LA CE UNITATE DE Î NVĂȚĂMÂNT POT SĂ  ÎNSCRIU COPILUL?
· Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris.
b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.
· părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentrueventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele făcut opțiunea.
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
· La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
· Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
· Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar.
Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
· În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERI I ?
· Cerere-tip de înscriere 
· Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal 
· Certificatul de naștere al copilului
· Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
· Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR? 
· Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinșiîntr-o unitate de învățământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 02– 22 aprilie
– de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00
– sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00
– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ
B. A doua etapă: 08 – 17 mai
· Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vorcompleta o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
· Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNI TĂȚI LE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPI I PE L OC?

I. Criterii generale:
· Are un anumit tip de handicap
· Este orfan de unul sau de ambii părinți
· Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
· Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită
II. Criterii specifice:
· Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între
copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.
· Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii,respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială,financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?
· Din patru surse:
1) Internet – Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2013, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014.
4) Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentrujudeț (ex. Arad – 257).
UNDE SE ORGANI ZEAZĂ CLASA PREGĂTI TOARE?
· Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar.
· Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ.
· Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unordecizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.
CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN
ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
· Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional.
· În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formarepentru clasa pregătitoare.
· Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
· Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
· Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
· Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începeînvățământul primar.
CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂȘURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
· Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
· Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).
CUM PROCEDEZ Î N CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR

  • · Înscrierea se face în prima etapă (02 – 22 aprilie).
    · Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscriereaîn clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar launitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite.
    · Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (08 – 17 mai).